Privacyverklaring.

Wat gebeurt er met je gegevens

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Je kunt op verschillende manieren in aanraking komen met LOSMEDIA. Je bent klant van LOSMEDIA en maakt gebruik van onze dienstverlening. Of je bent geïnteresseerd in onze dienstverlening en bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Is bovenstaande voor jou van toepassing dan deel je persoonlijke informatie met ons. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie niet ten onrechte door derden gebruikt wordt en dat jij weet wat er met jouw gegevens gebeurd.

LOSMEDIA, gevestigd aan de Helix 4 in Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens.

Contactgegevens
E-mailadres: info@losmedia.nl
KvK: 78429609

Gegevens die door ons worden verwerkt
Als klant bij LOSMEDIA bewaren wij enkel gegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden. Dit zijn:

 • Bedrijfsnaam;
 • Website;
 • Voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres.


Privacybeleid

 • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • LOSMEDIA zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van persoonsgegevens. Zo zorgen wij dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.
 • Voor bedrijven die voor LOSMEDIA persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou verstrekte gegevens.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacybeleid is niet van toepassing op de diensten die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • LOSMEDIA behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wanneer wij dit doen zullen wij de laatste bewerkdatum onder aan deze pagina bijwerken. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Als je geen klant meer bij LOSMEDIA bent en wenst om uit ons systeem gehaald te worden dan kunnen wij de gegevens verwijderen. Het is daarnaast mogelijk dat je geen informatie meer van ons wilt ontvangen. Hiervoor kun jij je uitschrijven door dit bij ons aan te geven.
 • LOSMEDIA heeft de meldplicht van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, of daadwerkelijk nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt.


Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:

– Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

– Consumentenbond: “Cookies verwijderen


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Informatie over het aanpassen en/of verwijderen van cookies op jouw apparaat kun je vinden via de instructies die op de hieronder genoemde websites zijn vermeld:

– Meer informatie over cookie-instellingen Google Chrome

– Meer informatie over cookie-instellingen Mozilla Firefox

– Meer informatie over cookie-instellingen Microsoft Internet Explorer

– Meer informatie over cookie-instellingen Apple Safari (MacOS) / Apple Safari (iOS)